Dobro došli na informacijski portal Europe Direct  Šibensko-kninske županije!

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije se 2020. godine prijavila na natječaj za odabir partnera za provedbu aktivnosti EUROPE DIRECT u Hrvatskoj od 2021.-2025. godine te je uspješno izabrana za nositelja projekta i provedbu aktivnosti na područlu Šibensko-kninske županije.


Želite saznati više o Europskoj uniji i sudjelovati u raspravi o njezinoj budućnosti?

Tko smo?


EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije član je mreže EUROPE DIRECT u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija.

Možete nam se obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a. Posjećujemo i škole, u kojima održavamo prezentacije, vodimo rasprave o EU-u i dijelimo službene publikacije. Sve naše usluge besplatne su za sve uključene građane.

Međutim, ne možemo nuditi pravne savjete niti tumačiti zakonodavstvo EU-a. Više informacija o centrima u državama članicama EU-a, uključujući Hrvatsku, pronađite ovdje.

SAZNAJTE VIŠE

Copyright © 2024   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN